Chiropractie Leiden - Rooseveltstraat 2u - 2321 BM Leiden - Telefoon: (071) 512 77 88 - info@chiropractieleiden.nl

Vergoedingen

 

Chiropractie wordt geleidelijk aan steeds beter vergoed, hoewel het o.i. nog beter zou moeten zijn. Vooral als men bedenkt dat m.n. voor rugklachten, chiropractie de meest kost-effectieve behandelingsmethode is. 1)

Het is thans raadzaam uw verzekeringsvoorwaarden na te kijken op de meest recente vergoedingsregeling. De hoogte van uw vergoeding zal namelijk nauw samenhangen met het verzekeringspakket dat u kiest.

Wij hebben onderzoek gedaan naar de vergoedingen voor Chiropractie bij een aantal verzekeraars en een lijst samengesteld aan de hand van informatie verkregen via de telefoon, via patiënten, internet en na inzage van polisvoorwaarden. Voor een overzicht van de landelijke vergoedingen voor 2018 klik hier.  Als uw verzekeraar hier niet wordt vermeld, betekent dit alleen maar dat wij niet over deze gegevens beschikken. Het zegt dus niets over de vergoeding voor Chiropractie.

Chiropractie wordt vergoed vanuit het aanvullend pakket. Hiervoor geldt géén eigen risico. U ontvangt dus daarom de volledige vergoeding zoals die in uw zorgpolis vermeld staat. Ook als u nog geen verdere zorg heeft afgenomen.

Belangrijk is dat onze chiropractoren lid zijn van de NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie), geregistreerd bij de SCN (Stichting Chiropractie Nederland) en een AGB-code bezitten. Voor de meeste verzekeraars is dit een vereiste om tot vergoeding over te gaan.

1) Nelson C.F., Metz D., Legorreta A. et al. (2003) : 'Effects of Inclusion of a Chiropractic Benefit on the Utilization of Healthcare Resources in a Managed Healthcare Plan.

 

Tarieven 2018

 

 

•Eerste consult volwassen/kinderen: € 100,00

 (Uitgebreid neurologisch- en orthopedisch onderzoek inclusief Myovision-scan en deelname aan thema-avonden)

 

 •Eerste consult niet actief bestaand patiënt(e): € 75,00

 (Patiënten die langer dan 1 jaar niet zijn onderzocht c.q. behandeld)

 

•Uitgebreid vervolgconsult volwassenen: € 75,00

 

•Eerste consult kinderen t/m 15 jaar van actieve patiënten:  € 45,00

 

•Vervolgconsult volwassen: € 59,50

 

•Vervolgconsult kinderen t/m 15 jaar: € 45,00

 

 

 

Betalingsvoorwaarden

 

Een consult chiropractie wordt altijd in de prakijk en na afloop van uw consult, per keer voldaan. Dit betekent wél dat u dan ook meteen de bijhorende kwitantie van ons krijgt die u dan direkt naar uw verzekeraar  kunt opsturen, zodat vergoeding kan plaatsvinden.


Wij verzoeken onze patiënten de afspraken na te komen of - indien verhinderd - tijdig af te zeggen (tenminste één werkdag van tevoren).

Uw privacy en uw persoonsgegevens

(GDPR, als gevolg van de European Privacy Regulation 2016/679)

Chiropractie Leiden gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Chiropractie Leiden deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Chiropractie Leiden bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Chiropractie Leiden houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Chiropractie Leiden vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Chiropractie Leiden informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Chiropractie Leiden informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Chiropractie Leiden informeert patiënten indien Chiropractie Leiden bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08:00-12:00 uur en van 13:00-17:00 uur. Zaterdag: 09:00-13:00 uur.