Chiropractie Leiden - Rooseveltstraat 2u - 2321 BM Leiden - Telefoon: (071) 512 77 88 - info@chiropractieleiden.nl

Uw eerste bezoek
Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk, zal de assistente uw dossier samenstellen aan de hand van uw gegevens (niet vergeten het inschrijfformulier ingevuld mee te nemen a.u.b.). Dan zal uw onderzoek - of evaluatie - volgen bij de chiropractor, met daarbij een gedetailleerd vraaggesprek over uw klachten en uw medische voorgeschiedenis. Daarna zal een uitvoerig lichamelijk onderzoek volgen waarbij de chiropractor verschillende testen zal uitvoeren, die verband houden met uw klacht. Bij sommige patiënten zal het maken van een röntgenfoto bij het dichtsbijzijnde ziekenhuis wenselijk zijn om bepaalde aandoeningen uit te sluiten. Veelal zijn patiënten met langdurige problemen reeds in het bezit van röntgenfoto's. Die zullen dan ook vaak - soms gewoon ter aanvulling van uw dossier - en nadat er met u over is gesproken, ter inzage opgevraagd worden.

Voor zuigelingen en kleuters, vragen wij u dit formulier te downloaden, te printen en ingevuld mee te nemen.


Drie fasen van behandeling
De chiropractor zal met u de diagnose bespreken en aan de hand daarvan de drie fasen van behandeling met u doornemen.

 

Fase 1: is de 'beginnende of intensieve fase'. In deze fase gaan wij ons inspannen om uw pijnklachten en fysiek ongemak te verlichten. De consulten zullen veelal kort op elkaar plaatsvinden en u krijgt advies over hoe om te gaan met de klachten. Afhankelijk van uw leeftijd, conditie en levenswijze, zullen afspraken verspreid worden over enkele weken om tot klachtenverlichting te komen.

 

Fase 2: is wat we noemen de 'correctie fase'. Spieren en weefsels moeten dikwijls nog herstellen nadat de oorspronkelijke klachten zijn afgenomen. In de correctiefase wordt de wervelkolom gestabiliseerd en het genezingsproces verder aangestuurd. De behandelfrequentie vermindert en u krijgt advies omtrent specifieke oefeningen of andere gezondheidstips. Doordat de klachten verdwenen zijn, kan u naar compleet herstel toewerken. Indien de behandeling in deze fase onderbroken wordt, is er een recidief van klachten mogelijk.

 

Fase 3: is de 'preventie fase'. Wanneer maximale verbetering is bereikt, wordt een periodieke chiropractische 'controle' geadviseerd. Dit periodiek onderhoud is bedoeld om recidief te voorkomen en eventuele nieuwe klachten te behandelen voordat deze ernstig kunnen worden. Voor een optimale gezondheid, is dit voor zowel volwassenen als kinderen een verantwoorde keuze. Preventieve chiropractische zorg kan u tijd en geld besparen doordat het u helpt om gezond te blijven. Voorkomen is beter dan genezen!

Uw privacy en uw persoonsgegevens

(GDPR, als gevolg van de European Privacy Regulation 2016/679)

Chiropractie Leiden gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Chiropractie Leiden deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Chiropractie Leiden bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Chiropractie Leiden houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Chiropractie Leiden vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Chiropractie Leiden informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Chiropractie Leiden informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Chiropractie Leiden informeert patiënten indien Chiropractie Leiden bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08:00-12:00 uur en van 13:00-17:00 uur. Zaterdag: 09:00-13:00 uur.